ทำไมต้องใช้บริการมิตะฮัคเคน ?

1. ลดภาระเรื่องเวลา ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

2. MHM มีพนักงานขับรถStandby 24 ชั่วโมง กรณีฉุกเฉิน MHM จะส่งคนได้ทันที

3. หากลูกค้ามีความประสงค์อยากเปลี่ยนพนักงานขับรถ MHM สามารถจัดหาคนใหม่

แทนให้ทันที

4. พนักงานขับรถของ MHM ทุกคนผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรม รวมทั้งตรวจประวัติ

จากที่ทำงานเดิมโดยละเอียด รวมทั้งเรื่องสุขภาพ

5. พนักงาน MHM ทุกท่านต้องผ่านการทดสอบเรื่องการขับรถ เส้นทาง และมีประสบการณ์

ก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า

6. หลากหลายบริษัทชั้นนำกว่า 80 บริษัท เลือกใช้บริการ MHM

7. ลูกค้าสามารถเลือกพนักงานที่เหมาะสมด้วยตัวเอง จากพนักงานที่ได้คัดสรรมาอย่างดี

8. กำหนดเวลาเองได้ตามความต้องการของลูกค้า (Full Time, Part Time, One Day Service)