ต้องการคนขับรถ

ต้องการพนักงานขับรถ กรุณากรอกแบบฟอร์มข้างล่างเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือ

ท่านสามารถเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ที่  

บริษัท มิตะ ฮัคเคน แมเนจเม้นท์ จำกัด

(Mita Hakken Management Co., Ltd.) เลขที่ 188/46 ซอยสรงประภา 30, ถนนสรงประภา

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210  โทร. 02-929-3335-6 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

สอบถามข้อมูล หรือ ต้องการคนขับรถสำหรับผู้บริหาร