ร่วมงานกับเรา

            ท่านสามารถสมัครงานโดยกรอกแบบฟอร์มข้างล่าง หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯจะดำเนินการติดต่อท่านเพื่อเรียกท่านเข้ามาสัมภาษณ์ตามขั้นตอนของบริษัทฯหรือท่านสามารถเข้ามาสมัครด้วยตนเองได้ที่ บริษัท มิตะ ฮัคเคน แมเนจเม้นท์ จำกัด (Mita Hakken Management Co., Ltd.) เลขที่ 188/46 ซอยสรงประภา 30 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 ในการเข้ามาสมัครงานกับบริษัทฯ ให้ท่านเตรียมเอกสารมาอย่างละ 1 ใบให้ครบถ้วนโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน                                     
2. สำเนาทะเบียนบ้าน                                          
3. สำเนาใบขับขี่                                                 
4. สำเนาวุฒิการศึกษา                                         
5. รูปถ่าย (ต้องถ่ายก่อนมาสมัครไม่เกิน 6 เดือน)         
หากเอกสารไม่ครบถ้วนท่านจะยังไม่ได้รับพิจารณาเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสรรหาพนักงานขับรถ เบอร์โทร 02-929-3335-6

ในวันเวลาทำการ ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ (เวลา 8.00 น. - 17.00 น.)

 

แบบฟอร์มสมัครงาน

ลงประวัติสมัครงานตำแหน่งพนักงานขับรถ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ